Najčešći kvarovi i problemi na laptop i desktop računarima

Neki od najčešćih kvarova sa kojima se susrećemo svakodnevno i uspešno ih rešavamo

Računar neće da se upali

Ako se računar/laptop ne pali može biti u pitanju više stvari kao što je loša memorija, a ako na laptopu ne svetli lampica indikator punjenja može biti u pitanju i punjač ili dc konektor, tj. ulaz za punjenje. U ozbiljnije kvarove kada laptop neće da se upali spada kvar grafike, grafičkog čipa ili čipseta ili otkazivanje neke od komponenti na matičnoj ploči.

Laptop ne puni bateriju

Kada se laptop ne puni u većini slučajeva problem je pokvaren punjač ili ulaz za punjač u laptopu, tj. dc konektor. Ovaj problem rešava se popravkom punjača, a ako to nije moguće onda zamenom. Ako je problem konektor punjenja, što se ustanovi pregledom laptopa i testiranjem, oštećeni konektor menjamo.

U manjem broju slučajeva problem može biti na matičnoj ploči sa nekim od kontrolera napajanja, ali i ovakve kvarove uspešno rešavamo.

Računar ne podiže sistem

Kada računar/laptop neće da podigne sistem to je zato što su neki sistemski fajlovi najverovatnije oštećeni i to onemogućava podizanje sistema. Oštećenje fajlova mogu da izazovu virusi u kom slučaju je najbolje ponovo podići sistem, instalirati windows iznova. 

Još jedan razlog zbog koga računar ne podiže sistem je oštećenje hard diska. Ako je hard disk oštećen u nekim slučajevima je moguće spašavanje podataka i ponovno instaliranje sistema, ali samo je pitanje vremena potpunog otkazivanja hard diska. U takvim slučajevima vršimo zamenu hard diska i instaliranje novog sistema.

Tastatura ne radi ili ne rade dugmići na tastaturi

Najčešći razlog otkazivanja tastature ili pojedinih dugmića je prosipanje tečnosti. Ako ste prosuli tečnost po tastaturi laptopa laptop treba rasklopiti i očistiti tečnost koja je dospela na matičnu ploču, a nakon toga se menja tastatura. 

Laptop se gasi

Najčešći uzrok ovog problema je nagomilana prašina u kuleru i obično se rešava čišćenjem prašine i zamenom termalnih pasta i padova. Drugi uzrok je kvar grafike zbog pregrevanja i rešava se prekuglavanjem oštećenih čipova.