Popravka matične ploče

Popravka matične ploče

  • Laptopovi
  • Tableti
  • Digitalni fotoaparati

Popravka matične ploče laptopa

Na laptopovima Vršimo i servis matične ploče i popravku elektronike na nivou komponente. Stručni elektroničari u našem servisu mogu dijagnostikovati kvar na matičnoj ploči i izvršiti popravku ili po potrebi zamenu oštećenih komponenti.

Matična ploča laptopa je, kako i samo ime kaže, glavni deo laptopa na kome su smeštene sve komponente koje upravljaju radom laptopa. Zato želite da stručnjaci u ovoj oblasti popravljaju Vaš laptop. Naši serviseri imaju iza sebe veliko iskustvo u popravci elektronike i matičnih ploča.

Ultrazvučno čišćenje matične ploče laptopa

ciscenje laptopaČišćenje matične ploče laptopa vrši se kada je na laptop prosuta tečnost, voda, sok, kafa i slično. Tečnost kroz tastaturu može dospeti na matičnu ploču, do elektronike i tako je oštetiti. Bateriju odmah treba izvaditi, laptop doneti na čišćenje posebno ako nije u pitanju voda. Ako ima tragova tečnosti na matičnoj ploči struja, tj. pokušaj uključivanja laptopa može nepopravljivo oštetiti elektroniku i komponente laptopa.

Na laptopovima se čisti matična ploča i od tragova korozije nastale prolivanjem ili prskanjem tečnosti, kao i popravka tako oštećenih komponenti.

 

 Popravka elektronike fotoaparata

Najčešće čistimo elektroniku, matičnu ploču na fotoaparatima koji su upali u vodu. Fotoaparat koji je upao u vodu treba isključiti, odnosno izvaditi bateriju odmah. Posebno je opasno ako je u pitanju morska voda, slana voda brzo korodira kontakte na ploči i oštećuje ih, zato je neophodno odmah izvaditi bateriju i fotoaparat doneti u servis na čišćenje, a ako je potrebno i popravku glavne ploče.

pokvasen fotoaparatFotoaparati najčešće budu poprskani morskom vodom tokom odmora i treba znati da ako je fotoaparat upao u morsku vodu ne treba ga uključivati, jer ćete tako samo napraviti nepopravljivu štetu na njemu.

Fotoaparate čistimo od morske vode u ultrazvučnoj kadici, a delikatnu elektroniku fotoaparata možemo i popraviti ako je korozija napravila štetu, što je, kada je slana voda u pitanju, skoro neizbežno. 

Kod ovakvih kvarova neophodno je fotoaparat što pre doneti na čišćenje kako korozija ne bi napravila veću štetu.

 

        Ultrazvučna kadica je nezamenljiv deo opreme u radu sa elektronikom. Ultrazvukom se može očistiti bilo koja elektronska komponenta, od najmanje do najveće.

        Tokom čišćekadicanja u ultrazvučnoj kadici predmet koji čistimo potapamo u odgovarajući rastvor, a milioni mikro mehurića, koji nastaju usled dejstva ultrazvuka, čiste svako mesto do kog voda može dopreti.

         Tako se uspešno čiste svi uredjaji koji su bili pokvašeni vodom, sokom, kafom, koka kolom ili bilo kojom drugom tečnošću.

 Pokvašen uredjaj bi trebalo isključiti iz struje ili izvaditi bateriju kako ne bi došlo do kratkog spoja, a elektroniku uredjaja doneti u servis na čišćenje u ultrazvučnoj kadici.

        Na ovaj način se sprečava neizbežna korozija na elektronici, koja vremenom dovodi do potpunog prestanka rada uredjaja. Iako Vam se može učiniti da je sušenje uredjaja dovoljno, korozija vremenom ipak napreduje i onemogućava normalan rad uredjaja sve do potpunog prestanka.