laptop i tablet servis

Popravka matične ploče

Popravka matične ploče u laptop servisu Hotspot vrši se na nivou komponente, naši iskusni serviseri vrše sve vrste popravki na matičnoj ploči:

  • Popravka matične ploče laptopa
  • Popravka matične ploče fotoaparata
  • Popravka matične ploče tableta

Prosuta voda na laptop

Prosuta voda na laptop je najčešći uzrok kvara na matičnoj ploči laptopa. Voda je najčešće prosuta na tastaturu i kroz otvore na tastaturi lako dospe do matične ploče, gde može da dođe do kratkog spoja, posebno ako je laptop uključen. 

popravka matične ploče

prosuta voda na laptop

Kada se desi prosipanje vode na laptop odmah treba izvaditi bateriju kako matična ploča ne bi dobijala struju, samim tim manja je mogućnost da dođe do kratkog spoja. Laptop ne treba uključivati sve dok se matična ploča ne očisti od prosute tečnosti i dok se ne sanira eventualna šteta.

U našem  laptop servisu vršimo ultrazvučno čišćenje matične ploče laptopa i eventualnu popravku matične ploče, ako je potrebno. Takođe, možemo izvršiti zamenu tastature ako ona ne radi nakon prosipanja vode.

Popravka matične ploče laptopa

Popravka matične ploče laptopa i popravka elektronike u laptop servisu Hotspot vrši se na nivou komponente. Stručni elektroničari u našem servisu mogu dijagnostikovati kvar na matičnoj ploči i izvršiti popravku ili po potrebi zamenu oštećenih komponenti.

Matična ploča laptopa je glavni deo laptopa na kome su smeštene sve komponente koje upravljaju radom laptopa. Zato želite da stručnjaci u ovoj oblasti popravljaju Vaš laptop. Naši serviseri imaju iza sebe veliko iskustvo u popravci elektronike i matičnih ploča.

Ultrazvučno čišćenje matične ploče laptopa

prosuta voda na laptop

prosuta voda na laptop

Ultrazvučno čišćenje matične ploče laptopa vrši se kada je na laptop prosuta voda, sok, kafa i slično. Tečnost kroz tastaturu može dospeti na matičnu ploču, do elektronike i tako je oštetiti. Bateriju odmah treba izvaditi, laptop doneti na čišćenje posebno ako nije u pitanju voda. Ako ima tragova tečnosti na matičnoj ploči struja, tj. pokušaj uključivanja laptopa može nepopravljivo oštetiti elektroniku i komponente laptopa.

Na laptopovima se čisti matična ploča i od tragova korozije nastale prolivanjem ili prskanjem tečnosti, kao i popravka tako oštećenih komponenti.

Popravka elektronike fotoaparata

Popravka elektronike fotoaparata i čišćenje matične ploče najčešće se vrši na fotoaparatima koji su upali u vodu. Fotoaparat koji je upao u vodu treba isključiti, odnosno izvaditi bateriju odmah. Posebno je opasno ako je u pitanju morska voda jer slana voda brzo korodira kontakte na ploči i oštećuje ih, zato je neophodno odmah izvaditi bateriju i fotoaparat doneti u servis na čišćenje, a ako je potrebno i popravku glavne ploče.

pokvasen fotoaparat

pokvasen fotoaparat

Fotoaparat je najčešće poprskan morskom vodom tokom odmora i ako je fotoaparat upao u morsku vodu ne treba ga uključivati, jer ćete tako samo napraviti nepopravljivu štetu na njemu.

Popravka fotoaparata koji je upao u vodu počinje čišćenjem od morske vode u ultrazvučnoj kadici, a delikatnu elektroniku fotoaparata možemo i popraviti ako je korozija napravila štetu, što je, kada je slana voda u pitanju, skoro neizbežno. 

Kod ovakvih kvarova neophodno je fotoaparat što pre doneti na čišćenje kako korozija ne bi napravila veću štetu.

        Ultrazvučna kadica je nezamenljiv deo opreme u radu sa elektronikom. Ultrazvukom se može očistiti bilo koja elektronska komponenta, od najmanje do najveće.

        Tokom čišćekadicanja u ultrazvučnoj kadici predmet koji čistimo potapamo u odgovarajući rastvor, a milioni mikro mehurića, koji nastaju usled dejstva ultrazvuka, čiste svako mesto do kog voda može dopreti.

         Tako se uspešno čiste svi uredjaji koji su bili pokvašeni vodom, sokom, kafom, koka kolom ili bilo kojom drugom tečnošću.

 Pokvašenom uredjaju bi trebalo izvaditi bateriju kako ne bi došlo do kratkog spoja, a uredjaj doneti u servis na čišćenje u ultrazvučnoj kadici.

        Na ovaj način se sprečava neizbežna korozija na elektronici, koja vremenom dovodi do potpunog prestanka rada uredjaja. Iako Vam se može učiniti da je sušenje uredjaja dovoljno, korozija vremenom ipak napreduje i onemogućava normalan rad uredjaja.