Održavanje računara i mreža

Servis računara Hotspot firmama nudi i mesečno održavanje računara/kompjutera i opreme kako bi Vaši računari radili besprekorno, a Vi posao obavljali bez zastoja i trzavica. Svakoj firmi koja ima dva ili više računara neophodno je održavanje računara, hardversko i softversko, kako bi efikasno funkcionisali, kako bi se posao nesmetano odvijao, a Vaši poslovni podaci bili sigurni.

 

održavanje računara

 

Održavanje računara i mreža podrazumeva:

 • Održavanje hardvera
 • Održavanje sistemskog i korisničkog softvera
 • Osnovna administracija računarskih mreža
 • Umrežavanje ostale opreme (štampači, skeneri…)
 • Analiza sistema i identifikacija potencijalnih problema
 • Bekap podataka i sistema
 • Optimizacija sistema
 • Otklanjanje svih softverskih problema
 • Instalacija operativnog sistema po potrebi
 • Preventivni pregled računara u cilju otkrivanja kvara
 • Podešavanje antivirus zaštite na svim računarima
 • Savetovanje o potrebnom servisu i nadogradnji

Za usluge održavanje računara i mreža  servis Hotspot ima obučene servisere s višegodišnjim iskustvom u ovoj oblasti, koji imaju konstantnu podršku u vidu hardverske i druge opreme, kao i veliki lager rezervnih delova i neophodne opreme, tako da se problemi rešavaju u najkraćem roku.