laptop i tablet servis

Održavanje računara i mreža

Održavanje računara

Održavanje računara je jedna od usluga koje nudimo u servisu računara Hotspot, mesečno održavanje računara/kompjutera i opreme kako bi Vaši računari radili besprekorno, a Vi posao obavljali bez zastoja i trzavica.

Svakoj firmi koja ima dva ili više računara neophodno je održavanje računara, hardversko i softversko, kako bi efikasno funkcionisali, kako bi se posao nesmetano odvijao, a Vaši poslovni podaci bili sigurni.

Ako ste tek nabavili računare i počinjete sa radom naši serviseri po dogovoru izlaze na teren, vrše povezivanje računara sa štampačima, skenerima i drugom opremom, povezivanje rutera, povezivanje na internet, instalacija operativnog sistema, instalacija programa i drugog potrebnog softvera.

Prema Vašim potrebama izlazimo na teren po pozivu i zavisno od problema koji imate na licu mesta rešavamo problem ili donosimo računar u servis na dalju popravku ako je u pitanju ozbiljniji kvar.

Izlazak na teren vršimo i za fizička lica, ne samo za firme i vršimo manje popravke, instalacije programa i drugog softvera, povezivanje štampača i opreme, povezivanje na internet i podešavanje mreže.

Po potrebi računar ili laptop donosimo u servis na popravku, a po završenom servisu računar vraćamo na Vašu adresu. Za sve izvršene usluge dobijate račun i servisnu garanciju za usluge servisa, koja je 6 meseci.

 

 

održavanje računara

 

Održavanje računara podrazumeva

 • Održavanje hardvera
 • Održavanje sistemskog i korisničkog softvera
 • Osnovna administracija računarskih mreža
 • Umrežavanje ostale opreme (štampači, skeneri…)
 • Analiza sistema i identifikacija potencijalnih problema
 • Bekap podataka i sistema
 • Optimizacija sistema
 • Otklanjanje svih softverskih problema
 • Instalacija operativnog sistema po potrebi
 • Instalacija programa
 • Preventivni pregled računara u cilju otkrivanja kvara
 • Podešavanje antivirus zaštite na svim računarima
 • Savetovanje o potrebnom servisu i nadogradnji

Za usluge održavanje računara i mreža  servis računara Hotspot ima obučene servisere s višegodišnjim iskustvom u ovoj oblasti, koji imaju konstantnu podršku u vidu hardverske i druge opreme, kao i veliki lager rezervnih delova i neophodne opreme, tako da se problemi rešavaju u najkraćem roku.

 

 

 

Hotspot servis